ناهید اشرفی

درباره من

دکتر ناهید اشرفی
image

استاد بازنشسته گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/1/25)

استنادات

339

h-index

6

i10-index

6

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

231

مقالات

24

h-index

6

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Ring with many regular elements
COMMUNICATIONS OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2017)
^ناهید اشرفی*, Ebrahim Nasibi
Certain Factorizations of Matrices over Abelian Rings
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL(2017)
^ناهید اشرفی, مرجان شیبانی, Huanyin Chen*
weakly g(x)-clean rings
(2012)
^ناهید اشرفی
on 2-nill good rings
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS(2017)
مرجان شیبانی عبدالیوسفی, ^ناهید اشرفی, Huanyin chen*
Regularity and Related Rings
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2018)
Huanyin Chen, ^ناهید اشرفی, مرجان شیبانی*
Rings consisting entirely of certain elements
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL(2018)
HUANYIN CHEN, مرجان شیبانی*, ^ناهید اشرفی
*-RELATIONS ON TERNARY SEMIGROUPS
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2018)
^ناهید اشرفی*, زهرا یزدانمهر
THE LATTICE OF CONGRUENCES ON A TERNARY SEMIGROUP
Journal of algebraic systems(2018)
^ناهید اشرفی*, 9111312003
Ring in which elements are the sum of an idempotent and a regular element
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2013)
^ناهید اشرفی
Strongly J-clean group rings
PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIE(2012)
^ناهید اشرفی
On Unit Nill-Clean rings
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
Marjan Sheibani Abdolyousef, ^ناهید اشرفی, Huanyin Chen
Classification of monogenic ternary semigroups
Mathematics Interdisciplinary Research(2018)
^ناهید اشرفی*, 9111312003
مقایسه ای بین روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترهای سه مدل اقتصادسنجی فضایی
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
^ناهید اشرفی*, ^فاطمه حسینی, ^امید کریمی
قطری پذیری ماتریسها روی حلقهای تظریف پذیر
پژوهش های ریاضی(2022)
مرجان شیبانی عبدال یوسفی*, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
r- Clean Rings
MATHEMATICAL REPORTS(2013)
^ناهید اشرفی
On Unit nil-clean rings
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2019)
^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^ناهید اشرفی, Huanyin Chen
Regularity and Related Rings
MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS(2018)
Huanyin Chen, ^ناهید اشرفی, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*
On 2-nil-good rings
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS(2017)
^مرجان شیبانی عبدالیوسفی, ^ناهید اشرفی, Huanyin Chen*
CERTAIN DECOMPOSITIONS OF MATRICES OVER ABELIAN RINGS
Czechoslovak Mathematical Journal(2017)
^ناهید اشرفی, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی, Huanyin Chen*
Rings generalized by tripotents and nilpotents
CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL(2022)
Huanyin Cehn, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^ناهید اشرفی
Additive property for generalized Zhou inverse in a Banach algebra
FILOMAT(0)
9711312004, ^رحمان بهمنی سنگسری*, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی, ^ناهید اشرفی
Additive property for the generalized Zhou inverse in a Banach algebra
FILOMAT(2023)
9711312004, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^ناهید اشرفی
قطری پذیری ماتریسها روی حلقه ای تظریف پذیر
پژوهش های ریاضی(2022)
^مرجان شیبانی عبدالیوسفی*, ^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
ALMOST POWER-HERMITIAN RINGS
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2015)
^ناهید اشرفی
عدد جمعی یکالی حلقه های ماتریسی
(2005)
^ناهید اشرفی
the unit sum number of bear rings
Bulletin of the Iranian Mathematical Society(2015)
^ناهید اشرفی
extension of refinement rings
TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS(2015)
^رحمان بهمنی سنگسری, ^ناهید اشرفی
on twin-good rings
(2015)
^ناهید اشرفی
r-clean group rings
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2015)
^ناهید اشرفی, ابراهیم نصیبی
g(x)-full clean rings
MISKOLC MATHEMATICAL NOTES(2015)
^ناهید اشرفی
unit graphs associated with rings.
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA(2010)
^ناهید اشرفی, حمیدرضا میمنی , محمدرضا پورنکی , سیامک یاسمی
The unit sum number of discrete modules
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2010)
^ناهید اشرفی
congruence on a ternary monoid generated by a relation
چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران(2015-08-25)
^ناهید اشرفی
Finite monogenic ternary semigroups
چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران(2016-08-28)
^ناهید اشرفی, 9111312003, محسن لشنی
certain equivalence relations on ternary semigroups in respect to Green's relations
چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران(2016-08-28)
^ناهید اشرفی, 9111312003*, محسن لشنی
some results on g-Drazin inverse of block operator matrices
اولین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن(2021-08-10)
9711312003*, ^ناهید اشرفی, ^مرجان شیبانی عبدالیوسفی, ^رحمان بهمنی سنگسری
A new version of clean rings and modules
International conference on ring and module theory(2008-08-18)
^ناهید اشرفی
The Unit Sum Number of the Ring of Integers of Quadratics Field
هفدهمین سمینار جبر(2006-03-08)
^ناهید اشرفی
The Unit Sum Number of some Projective Modules
هجدهمین سمینار جبر کشور(2007-04-04)
^ناهید اشرفی
The Unit Gragh of K-good Rings
22nd British Combinatorial Conference University of St Andrews(2009-07-05)
^ناهید اشرفی, حمیدرضا میمنی , محمدرضا پورنکی , سیامک یاسمی
The Unit Sum Number of Clean Rings and Modules
چهلمین کنفرانس ریاضی کشور(2009-08-17)
^ناهید اشرفی
حلقه های به طور ضعیف g -تمیز
چهل ویکمین کنفرانس ریاضی ایران(2010-09-12)
^ناهید اشرفی
حلقه های ( g(x-تمیز یک طرفه
چهل ویکمین کنفرانس ریاضی ایران(2010-09-12)
^ناهید اشرفی
generalization of clean rings
بیست و دومین سمینار جبر ایران(2012-01-31)
^ناهید اشرفی
two classes of rings generated by their units
چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران(2012-08-27)
^ناهید اشرفی
som results of r-clean rings
کنفرانس بین المللی جبر کشور اکراین(2012-08-20)
^ناهید اشرفی
مباحثی در حلقه های ماتریسی J-تمیز
بیست و سومین سمینار جبر ایران(2013-11-20)
^ناهید اشرفی
decomposing elements of a regular baer ring
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^ناهید اشرفی
generalization of regularity in ternary semogroups
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^ناهید اشرفی
لم جيكوپسن ومعكوسهاي تعميم يافته
حسيني نژاد فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وارون هاي تعميم يافته و ارتباط آن با لم جاكوبسون در حلقه هاي شركت پذير و جبر هاي باناخ
عباسي عباس(تاریخ دفاع: 1402/04/13) ، مقطع : دكتري
حلقه هاي f- تميز
سماك نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حلقه هاي نيم جا به جايي پوچ
فلاحي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيرمدول هاي كاملاً اول كلاسيك
گودرزي مهسان(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساختار مدول هاي ددكيند
صديقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدد احاطه گري ضعيف در گراف ها
اسلام پور محبوبه(تاریخ دفاع: 1395/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گراف اشتراك حلقه ها
هاشمي حشمت اله(تاریخ دفاع: 1402/03/21) ، مقطع : دكتري
مونوئيد تظريف پذير
رحماني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيم گروه هاي سه تايي
يزدان مهر زهرا(تاریخ دفاع: 1396/04/24) ، مقطع : دكتري
مطالعه ايدالهاي ماكسيمال حلقه هاي سه تايي
فرامرزي ثالث امه كلثوم(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار حلقه هاي سه تايي
عبدلي نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مجموع يكالها در حلقه ها
جعفري تالاري شكوفه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته اي از حلقه هاي به طور يكتا تميز و قوياً تميز
درخشنده سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي چندجمله ايهاي صوري قوياً تميز
غريب للدويني راشين(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي ضربي و ضربي ضعيف
عمادي كتايون(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زير نيم مدول هاي اول و نيم اول
زياري مهدي(تاریخ دفاع: 1394/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مدل ها روي حلقه هاي به فرم ماتريسي بالا مثلثي
فرامرزي نسرين(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در ايده آل هاي اول و نيمه اول نيم گروههاي سه تايي
فلاح زارمي سيده طاهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در شبه ايده آل هاي نيم گروههاي سه تايي
نوروزي زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطري پذيري ماتريس ها روي حلقه هاي تظريف پذير
شيباني عبداليوسفي مرجان(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : دكتري
حلقه هاي تبادلي صادق در شرايط برد پايدار
احساني عبدالرشيد(تاریخ دفاع: 1392/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي تبادلي كه توسط عناصر معكوس پذير خود توليد مي شوند
شجاعي اكرم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي تبادلي با برد پايدار يك
بهرامي طاقانكي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نيم ميدان S با عمل ضرب سه تايي
حيدري سميه(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نصيبي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/11/06) ، مقطع : دكتري
-
پويان ندا(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : دكتري
پايان نامه
قاسمي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بيك محمدي حاجي بي بي(تاریخ دفاع: 1391/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
دهقاني هفشويه هاجر(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مرشدين زهرا(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رحيمي پور شيخاني نژاد محدثه(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حسين زاده معصومه(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
تاج مير رياحي محبوبه(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حاقه هاي با قاعده حذف دروني
رحمني كامران(تاریخ دفاع: 1390/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه هاي ساده نامتناهي محض
سبزواري جوزاني سميه(تاریخ دفاع: 1391/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حلقه ها و مدول هاي تقريبا كامل
فريدون فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خانواده ايده ال ها در حلقه هاي جابه جايي
حميدي زاده مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منظم بودن در حلقه خودريختي ها
امامقلي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدول هاي ضربي كه در آنها هر زير مدول اول در يك زير مدول ماكسيمال منحصر به فرد قرار مي گيرد
دوست محمدي مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ابر مشبكه ها و خواص آنها
يداللهي جويباري مريم(تاریخ دفاع: 1390/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصل انتخاب در توپوس ها
صمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
مرادي مرجان(تاریخ دفاع: 1389/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خان جان زاده سرستي زينب(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حضرتي كلبي بكي فرزانه(تاریخ دفاع: 1389/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
احمدي ورزنه زهرا(تاریخ دفاع: 1389/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
نادعلي آزاده(تاریخ دفاع: 1389/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
باستاني محمد(تاریخ دفاع: 1389/02/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كرمي زنجيراني اسماء(تاریخ دفاع: 1388/08/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ملك بالا غزاله(تاریخ دفاع: 1388/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پويان ندا(تاریخ دفاع: 1388/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
ابراهيم زاده بهنام(تاریخ دفاع: 1389/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
چپرلي گزل(تاریخ دفاع: 1390/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
قانعي شيخ كلائي ماندانا(تاریخ دفاع: 1389/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آشنایی با حلقه های تولید شده توسط یکالها
آشنایی با حلقه های تولید شده توسط یکالها
نظریه تاب در رسته F - هم‌جبرها(ناظر)
(2019-09-30)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
nashrafi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس